Interludii

PDFImprimareEmail
critică literară, 524 pagini
Cu transport Posta Romana pentru 0,00 lei
Cu transport Curier rapid pentru 0,00 lei
Prețul de vânzare 31,50 lei
Prețul de vânzare fără taxe 30,00 lei
Valoarea taxei 1,50 lei
Preț / kg:
Descriere

Am adunat aici o parte (eu aş putea zice „o mică parte”) din articolele, cronicile, studiile şi eseurile pe care le-am publicat, în timp, mai ales la vârsta de 35 – 45 de ani. N-aş fi făcut, poate, acest gest, dacă ele n-ar fi fost „risipite” în reviste de prin toată ţara: de la Steaua sau Tribuna de la Cluj, de la Cronica sau Convorbiri literare de la Iaşi, la Vatra de la Tg. Mureş şi, de aici, de la Ramuri din Craiova, la Transilvania din Sibiu ori Tomis din Constanţa. Evident: România literară, Luceafărul, Viaţa Românească. N-am pus aici articole „de serviciu”, – unele din revistele Manuscriptum (1980 – 1990) sau Academica (1990 – 1999), în ale căror redacţii am lucrat – ci, cred eu, numai studii de eternă referinţă. Care trebuie să-şi găsească un loc mai bun... de biruinţă. Cine mai caută, bunăoară, acum, revista Cărţi noi de prin anii 1970, unde eu am publicat o cronică (de care nu-mi e ruşine, nici azi, după aproape 40 de ani!) despre Poezia lui Eminescu, de Edgar Papu? Cine şi-o mai fi aducând aminte de ea (dacă a citit-o)?! Oricum, eu o leg de un alt eseu pe care l-am scris referitor la vol. Clasicii noştri de Edgar Papu, apărut în Steaua de la Cluj, după „cronica literară” a profesorului Nicolae Manolescu din România literară.

*

Încerc, prin acest volum, să fac puţină dreptate criticului literar şi filosofului de artă, care, în acea epocă, nu se prea bucurau de recunoaştere şi preţuire – ba chiar au avut de suferit pentru ideile lor.

Fănuş Băileşeanu

ianuarie, 2008

 

Câteva precizări

Fănuş mi-a propus această carte la sfârşitul lunii ianuarie 2008. Mai exact, eu i-am cerut-o. Şi-a alcătuit repede, ca niciodată, un cuprins vast şi un Cuvânt înainte şi mi le-a trimis cu o mare repeziciune, cum n-o mai făcuse niciodată.

«Cartea va avea 2 secţiuni mari:

I. Literatura română

II. Literatura universală şi o Addenda:

-Instituţii culturale româneşti (Fundaţia Culturală Nicolae Titulescu; Mitropolia Basarabiei; Academia di Romania in Roma; Muzeul Naţional al Literaturii Române; Mărţişorul arghezian; revista Manuscriptum etc.).

Secţiunea de literatură română v

a avea 5 subcapitole:

a) Proză (scriitori clasici şi contemporani);

b) Poezie (din secolul al XX-lea);

c) Dramaturgie (contemporană);

d) Critică şi istorie literară;

e) Arta plastică (contemporană şi clasică).

Secţiunea de literatură universală cuprinde eseuri de Marcel Proust, Christian Morgenstern, Filosofia greacă (Constantin Tsatsos), Martin Opitz (poemul „Zlatna”) ş.a.»

N-a mai apucat să-şi încheie volumul, aşa cum îl gândise, doar a înşirat nişte dosare prin casă, „trebuie să-i dau repede lui Jean cartea promisă...”, fiindcă la începutul lunii februarie, într-o noapte, i s-a făcut rău.

În câteva zile, foarte scurt timpul cât a mai stat pe-acasă (între spitale) încerca din răsputeri, de parcă ar fi intrat zilele în sac, să-şi caute şi să-şi rânduiască materialele pentru volumul promis.

Din cauza bolii, probabil, multe dintre manuscrise nu le-a mai păstrat. L-au surprins copiii când îşi arunca la topogan tomuri întregi. Nu-i mai plăcea apropape nimic din ceea ce scrisese. Probabil că, printre dramele existenţiale pe care le trăia în ultimul timp, era şi aceea de zădărnicie. Volumul ESEURI, apărut în 2007, îi mai schimbase puţin moralul.

Unele dintre manuscrise au fost salvate în ultimul moment. Doar cartea aceasta voia să-i mai apară şi atât. Pe care, cum spuneam, n-a mai apucat să şi-o structureze.

Pe 29 aprilie zilele lui aveau să se sfârşească, iar el simţise asta.

Am întâmpinat, însă, în alcătuirea ei, destule greutăţi. N-am găsit multe pagini din studiul despre Ioan Alexandru, din studiul consacrat lui Marcel Proust, Nichifor Crainic ş.a. Unde lipseşte textul, în destule locuri, am pus trei puncte între paranteze rotunde. În alte locuri, unde am considerat că poate fi o continuitate, am lipit textele. De asemenea, Kafkianismul burlesc este doar capitolul 7 dintr-un studiu, bănuiesc, mult mai amplu pe care, cât am căutat, nu l-am mai găsit.

Am găsit, în schimb, tot cotrobăindu-i prin casă, materiale pentru încă vreo câteva cărţi, mai multe proiecte, de care nu mi-a vorbit niciodată şi la care începuse deja să lucreze, printre care O istorie posibilă a literaturii române, vreo şaptezeci şi ceva de pagini din primul capitol al unei noi cărţi despre Sadoveanu, dragostea lui dintotdeauna, Sadoveanu şi sadovenismul (împărţită în patru capitole, I. Sadoveanu şi eminescianismul, II. Sadoveanu şi tradiţionalismul, III. Sadoveanu şi modernismul şi IV. Sadoveanu şi... sadovenismul), o nouă carte începută despre opera lui Constantin Virgil Gheorghiu, precum şi o carte despre ortografie. Ar fi dorit, de asemenea, să-şi scrie memoriile, deşi era încă tânăr.

Cărţii de faţă i-a fost păstrat titlul dat de el, dar ordinera articolelor din volum i-am dat-o noi, fără să mai ţinem seama de cuprins. El, în mod sigur, şi-ar fi structurat-o altfel. Titlul ne-a permis.

Mulţumesc şi pe această cale soţiei şi fiilor săi, care mi-au pus la dispoziţie întreaga arhivă de manuscrise (şi nu e mică deloc), prietenului de-o viaţă, al meu şi-al lui Fănuş, Nicolae Pârvulescu, mare om de cultură, prozator şi profesor de excepţie, care m-a ajutat la corectură şi la structurarea textelor, precum şi prietenului Ioan Lascu, pentru corectura, în limba franceză, a citatelor din Marcel Proust.

Jean Băileşteanu

Recenzii

Nu există încă recenzii pentru acest produs.